Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   >  Moderní gynekologie a porodnictví   >  Obsahy minulých čísel   > vol. 10, č. 2, červen 2001

Moderní gynekologie a porodnictví

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Volum 10, číslo 2, červen 2001
Kontracepce, sterilizace, interrupce

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

(Design stránky a dokumentů se upravuje. Děkujeme za pochopení.)

R. Uzel: Antikoncepce a potraty v ČR

D. Cibula: Kombinovaná hormonální kontracepce

D. Koryntová: Gestagenní kontracepce

P. Janků: IUD - intrauterinní kontracepce

V. Unzeitig: Antikoncepce a sexuálně přenosná onemocnění

E. Kučera: Sterilizace ženy a muže - indikace, technika, komplikace

M. Fanta: Postkoitální antikoncepce

T. Fait, O. Sosna: Umělé ukončení těhotenství v prvním trimestru

P. Calda: Sekundární prevence vrozených vad plodu v pozdějším stadiu těhotenství

J. Stolínová: Právní aspekty antikoncepce, sterilizace, interrupce

H. Haškovcová: Etická problematika interrupcí

P. Čepický, et al.: Doporučení k předpisu kombinované perorální kontracepce (COC)

P. Čepický, et al.: Doporučení k předpisu gestagenní kontracepce

P. Čepický, et al.: Doporučení k předpisu nitroděložní kontracepce

P. Čepický, et al.: Doporučení k předpisu postkoitální kontracepce

Závazné opatření Provádění sterilizace. Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 01/1972

Zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství č. 66/1986 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, aktualizované znění předpisu 75/1986 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky č. 11/1988 Sb.

Právní normy