Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   >  Moderní gynekologie a porodnictví   >  Obsahy minulých čísel   > vol. 11, č. 2, červen 2002

Moderní gynekologie a porodnictví

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Volum 11, číslo 2, červen 2002
Ohrožený plod

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

(Design stránky a dokumentů se upravuje. Děkujeme za pochopení.)

Z. Štembera: Vývoj perinatální úmrtnosti a jejích příčin v ČR

H. Víšková, P. Calda: Prenatální screening vrozených vývojových vad plodu

K. Hodík: Koncepce ultrazvukového screeningu v graviditě

J. Marek: Prenatální diagnostika vrozených srdečních vad v České republice

I. Hromadníková: Fetální buňky v mateřské cirkulaci - nová perspektiva neinvazivní prenatální diagnostiky

V. Eretová, P. Calda: Invazivní metody prenatální diagnostiky

Z. Žižka, P. Calda: Aktuální otázky sledování a léčby těžké erytrocytární aloimunizace

T. Binder: Plod ohrožený prenatální a perinatální infekcí

A. Měchurová, V. Rokytová: Předčasný odtok plodové vody

A. Roztočil: Hypotrofický plod

A. Roztočil: Hypertrofický plod

E. Kulovaný: Vícečetné těhotenství

P. Calda: Realita a perspektivy intrauterinní fetální terapie

Z. Straňák: Spolupráce neonatologa s porodníkem

M. Černá: Patologický novorozenec a kojení