Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   >  Moderní gynekologie a porodnictví   >  Obsahy minulých čísel   > vol. 11, č. 3, 2002

Moderní gynekologie a porodnictví

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Volum 11, číslo 3, 2002
Endoskopie

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

(Design stránky a dokumentů se upravuje. Děkujeme za pochopení.)

INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU ENDOSKOPIE

Drábková, H.: Anestezie pro endoskopickou operativu v gynekologii

Fischlová, D.: Hemodynamické a metabolické změny v průběhu laparoskopických operací

LAPAROSKOPIE

Adamík, Z.: Podmínky, indikace a kontraindikace laparoskopie, příprava pacientek

Ventruba, P., Petrenko, M.: Laparoskopické výkony na adnexech a laparoskopická sterilizace

Kužel, D.: Minimálně invazivní chirurgie v operační léčbě endometriózy

Mardešić, T.: Význam laparoskopie při současném vývoji asistované reprodukce

Kučera, E.: Laparoskopická myomektomie

Lukáč, J., Holub, Z.: Laparoskopicky asistovaná myomektomie (LAM)

Holub, Z.: Definice a klasifikace laparoskopické hysterektomie

Holub, Z., Lukáč, J.: Totální laparoskopická hysterektomie

Hegerová, I., Machač, J.: Laparoskopická supracervikální hysterektomie (LSH)

Holub, Z.: Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

Zábranský, F.: Vaginální hysterektomie - minimálně invazivní operační metoda

Eim, J. B.: Rukou asistovaná laparoskopie

Charvát, M.: Úloha laparoskoie v managementu andexálních tumorů

Holub, Z.: Laparoskopické operace v gynekologické onkologii

Novotný, Z.: Komplikace laparoskopické operační léčby

HYSTEROSKOPIE

Hanousek, L.: Podmínky a indikace hysteroskopie, příprava pacientky

Kužel, D.: Operační hysteroskopie

Hanousek, L.: Komplikace hysteroskopie

Tóth, D.: Ablace endometria

Kudela, M.: Možnosti a limity hysteroskopie v gynekologické onkologii

FETOSKOPIE A EMBRYOSKOPIE

Zwinger, A.: Současné postavení fetoskopie a embryoskopie