Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   >  Moderní gynekologie a porodnictví   >  Obsahy minulých čísel   > vol. 12, č. 2, červen 2003

Moderní gynekologie a porodnictví

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Volum 12, číslo 2, červen 2003
Prenatální péče

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

(Design stránky a dokumentů se upravuje. Děkujeme za pochopení.)

Štembera, Z.: Minulost a současnost prenatální péče v ČR

Hájek, Z.: Prenatální péče o fyziologické těhotenství

Hájek, Z.: Prenatální péče o rizikové těhotenství

Lomíčková, T.: Prenatální péče při vícečetném těhotenství

Bendl, J.: „Graviditas desiderata“ a prenatální péče

Víšková, H., Calda, P.: Prenatální screening a diagnostika nejčastějších patologií plodu

Musilová, I., Hodík, K.: Dopplerovská flowmetrie u dvojčetného těhotenství

Měchurová, A.: Hypoxie plodu – diagnostika a léčba

Binder, T.: Hrozící předčasný porod

Koucký, M., Čepický, P.: Farmakoterapie v těhotenství

Marešová, V., Vaništa, J.: Očkování v těhotenství

Janků, P.: „Preventivní farmakoterapie“ a výživa v těhotenství

Kuželová, M.: Předporodní příprava

Roztočilová, S.: Těhotenské cvičení

Kopřivová, D.: Spolupráce porodní asistentky a porodníka

Hájek, Z.: Spolupráce porodníka a porodní asistentky

Čepický, P.: Autonomie ženy v prenatální péči

Roztočil, A.: Těhotenství komplikované hypertenzí

Roztočil, A.: Těhotenství komplikované diabetem a patologickým oGTT

Bendl, J.: Principy prenatální péče o ženu s neporodnickým chronickým onemocněním

Vavřinková, B.: Prenatální péče o drogově závislé a jiné sociálně problémové skupiny

Binder, T.: Indikace k nemocniční léčbě v průběhu těhotenství