Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   >  Moderní gynekologie a porodnictví   >  Obsahy minulých čísel   > vol. 13, č. 3, září 2004

Moderní gynekologie a porodnictví

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Volum 13, číslo 3, září 2004
Karcinom prsu

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

Úvod
Strnad, P.: Historie léčby karcinomu prsu
Zuntová, A.: Histopatologie tumorů a proliferativních lézí prsu
Chod, J.: Epidemiologie a rizikové faktory vzniku karcinomu prsu
Strnad, P.: Endogenní ovariální hormony a riziko karcinomu prsu
Halaška, M., jr., Strnad, P., Rob, L.: Karcinom prsu a těhotenství
Kolařík, D.: Hormonální substituce a karcinom prsu
Novotný, J., Pecen, L., Petruželka, L.: Identifikace žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu
Krutílková, V.: Genetická predispozice ke karcinomu prsu
Novotný, J.: Chemoprevence karcinomu prsu
Vachoušek, J., Smejkal, V.: Metodika a význam klinického vyšetření prsů
Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Svobodník, A., Krejčová, L.: Screening karcinomu prsu v České republice. Současnost a budoucnost, úloha gynekologa
Strnad, P.: Poznámky k diagnostice karcinomu prsu
Strnad, P.: Kancerogeneze mléčné žlázy
Stankušová, H.: Strategie léčby karcinomu prsu
Strnad, P.: Chirurgická léčba karcinomu prsu
Kubáčková, K.: Herceptin® (trastuzumab) v léčbě karcinomu prsu
Wald, M., Prausová, J., Krizová, H., Adámek, J., Zemanová, R.: Lymfedém – komplikace komplexní léčby karcinomu prsu
Dušková, M., Pavlišta, D.: Užití plastické chirurgie u nádorů prsu