Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   >  Moderní gynekologie a porodnictví   >  Obsahy minulých čísel   > vol. 13, č. 4, supp. A, prosinec 2004

Moderní gynekologie a porodnictví

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Volum 13, číslo 4, supplementum A, prosinec 2004
Vaginální estrogenní substituce. Nízkodávkovaná hormonální substituce

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

Jeníček, J.: Úvod
Fait, T.: Současný přístup k hormonální terapii
Koliba, P., Pětroš, M., Koliba, M.: Hormonální terapie u sexuálních dysfunkcí
Líbalová, Z., Čepický, P.: Atrofická vaginitis
Huvar, I.: Estrogenní terapie urogynekologických problémů postmenopauzálních žen
Krofta, L.: Vaginální estrogeny v předoperační přípravě