Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   >  Moderní gynekologie a porodnictví   >  Obsahy minulých čísel   > vol. 2, č. 3, září 1992

Moderní gynekologie a porodnictví

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Volum 2, číslo 3, září 1992

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

(Design stránky a dokumentů se upravuje. Děkujeme za pochopení.)

Mardešič, T.: Ultrazvuk v diagnostice a terapii sterility

Honzák, R., Anděl, M.: Obtížný pacient

Podroužek, P.: Seznámení s dalšími těhotenskými testy (soupravami) pro rychlé individuální vyšetření z moče

XII. pražský onkologický den gynekologů s tématikou Léčba benigních a suspektních lézí cervixu (abstrakta):

  Kaňka, J.: Úvod do problematiky

Ondruš, J.: Miniodběry jako mezičlánek v diagnostice lézí cervixu

Anton, M., Nenutil, R., Vojtěšek, B., Kopečný, J.: Jaké možnosti diagnostické, indikační a prognostické přináší histopatologické zpracování excize čípku děložního

Seidlová, D., Freitag, P., Tříska, J.: Diagnostika a terapie cervikálních lézí v graviditě

Kaňka, J.: Chirurgická léčba defektů cervixu

Ondruš, J.: Konizace čípku s hemostatickou cerkláží sec. VillaSanta

Bouda, J., Mleziva, J., Rokyta, Z., Pláničková, E.: Je konizace "non in sano" u CIN indikací k hysterektomii?

Rokyta, Z., Bouda, J., Pláničková, E., Born, Č.: Konizace dle Scotta - zkušenosti 2000 operací

Voráček, J., Holub, Z., Tretiník, P.: Kritéria úspěšnosti chirurgické léčby prekanceróz hrdla děložního

Kopečný, J.: Indikace a technika konizace děložního čípku

Freitag, P., Seidlová, D.: Indikace hysterektomie pro preinvazivní karcinom hrdla

Jäger, W. GnRH analoga v léčbě gynekologických malignit

Rob, L., Citterbart, K., Bauer, J., Kratochvíl, B., Zavadil, M.: Možnosti a rizika laserové léčby u prekanceróz děložního hrdla

Bauer, J., Kratochvíl, B., Citterbart, K., Rob, L.: Operace s laserem na děložním hrdle

Laitl, J.: Termokoagulace benigních lézí děložního hrdla

Kaňka, J., Svoboda, B., Havránková, A., Beková, A.: Faktory ovlivňující léčbu - kryoterapie versus koagulace

Havránková, A.: Kryoterapie lézí cervixu

Honěk, L., Dvořáček, Č., Šula, F.: Úspěšnost léčby sysplázií čípku kryoterapií

Hortíková, Z., Brichta, J.: Naše zkušenosti se záchytem viróz a dysplázií

Ondruš, J.: Zvláště torpidní případ VAIN

Kaňka, J.: Závěrečné slovo koordinátora

Dokumenty