Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   >  Moderní gynekologie a porodnictví   >  Obsahy minulých čísel   > vol. 3, č. 1, duben 1993

Moderní gynekologie a porodnictví

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Volum 3, číslo 1, duben 1993

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

(Design stránky a dokumentů se upravuje. Děkujeme za pochopení.)

Čepický, P.: Psychologické důsledky interrupce

Srp, B., Strupplová, J.: Smrtelné chirurgické komplikace v porodnictví

Horská, S.: Zvýšení diagnostického významu některých biofyzikálních testů

Uzel, R., et al.: Hormonální antikoncepce - postoje a praxe českých a slovenských žen

Podroužek, P.: Nové testy pro diagnostiku gravidity na trhu. Informace referenční laboratoře

Černá, M.: Polychlorované bifenyly v mateřském mléce

Pešťáková, Z.: Poporodní thyreoiditis

Kahánek, J., et al.: Descensus vaginae et uteri v souvislosti s typem vedení II. doby porodní

Kopečný, J., Rejthar, A.: Terapeutické možnosti tamoxifenu u prekanceróz a karcinomů těla děložního

Nyč, O.: Současný stav rezistence infekčních agens k antimikrobiálním lékům

Stolínová, J.: Pacientova práva a odpovědnost lékaře

Recenze

Z materiálů firmy Mercotrade

Dokumenty

Nepřehlédli jste ve světové literatuře?