Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   >  Moderní gynekologie a porodnictví   >  Obsahy minulých čísel   > vol. 5, č. 4, prosinec 1995

Moderní gynekologie a porodnictví

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Volum 5, číslo 4, prosinec 1995
Senologie II

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

(Design stránky a dokumentů se upravuje. Děkujeme za pochopení.)

Smejkal, V.: Současná senologie. Několik slov úvodem

Vachoušek, J.: Česká senologická společnost

Vachoušek, J., Smejkal, V.: Prevence rakoviny prsu

Strnad, P.: Prs jako cílový orgán steroidních hormonů

Vachoušek, J.: Význam dispenzarizace rizikových skupin žen ve vztahu k rakovině prsu

Konopásek, B.: Předléčebná strategie u karcinomu prsu

Kaňková, M.: Dispenzarizace pacientek s karcinomem prsu

Kaňková, M.: Požadavky onkologa na rekonstrukci prsů

Dušková, M.: Možnosti rekonstrukce prsu po kvadrantektomii

Dušková, M., Kaňková, H.: Subkutánní mastektomie

Dušková, M.: Chirurgické řešení vrozených vývojových estetických vad prsu

Konopásek, B.: Postavení klinického psychologa v komplexní léčba onkologického pacienta

Škachová, A.: Časná rehabilitace po operaci prsu u žen

Vánoční příloha:
Z české senologické poezie