Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   >  Moderní gynekologie a porodnictví   >  Obsahy minulých čísel   > vol. 6, č. 3, březen 1997

Moderní gynekologie a porodnictví

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Volum 6, číslo 3, březen 1997

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

(Design stránky a dokumentů se upravuje. Děkujeme za pochopení.)

Drábková, J., et al.: Postupy non lege artis a odpovědnost za tyto postupy v porodnictví

Feyereisl, J.: Terapie stresové inkontinence moče

Čepický, P.: Predikce preeklampsie

Černá, M.: Kojení VI. Technika kojení

Černá, M., Čepický, P.: Kojení VII. Mastitis puerperalis

Šípek, A., et al.: Úspěšnost prenatální diagnostiky u vybraných typů vrozených vad v ČR v odbodí 1989-1995

Calda, P., et al.: Intraamniální transabdominální infúze antibiotika po předčasném odtoku vody pldoové u extrémně nezralého plodu. Snaha o intrauterinní terapii plodu

Calda, P., et al.: Zastoupení subpopulací T, B a NK buněk v periferní krvi nenarozeného plodu

Doležal, A.: Vrozené vady Mullerových vývodů. Terminologie na pomoc čtenáři?

Uzel, R.: Intimní sprcha Colpo-Cleaner

Uzel, R.: 4. kongres European Society of Contraception (ESC), Barcelona 1996

Dokumenty

Nepřehlédli jste ve světové literatuře?