Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Knihy   > Nauka o operacích porodnických

Doškolování lékařů v gynekologii a porodnictví LEVRET s.r.o.

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Nauka o operacích porodnických

Piťha, V., Česká grafická akciová spol. Unie, Praha 1911

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

(Design stránky a dokumentů se upravuje. Děkujeme za pochopení.)

Slovo úvodní
Část povšechná
 
Část speciální
 
Rozdělení operací porodnických
I. Operace přípravné
Umělé rozšíření cest porodních
Umělé přerušení těhotenství
Odstranění komplikací porodních a překážek vzniklých částmi plodovými
Protržení blan
Změny polohy a držení plodu
II. Operace porod ukončující
Vybavení plodu nezmenšeného cestami přirozenými
Vybavení plodu zmenšeného cestami přirozenými
Vybavení plodu cestami umělými (sectio caesarea abdominalis)
III. Odstranění zbytku vejce
Odloupnutí a vybavení koláče (extractio placentae)
Vybavení zbytků blan
IV. Ošetření trhlin a ran za porodu vzniklých
Ošetření trhlin a ran u matky
Ošetření ran plodu