Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Knihy   > Prevence perinatální úmrtnosti

Doškolování lékařů v gynekologii a porodnictví LEVRET s.r.o.

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Prevence perinatální úmrtnosti

kolektiv autorů, SZN Praha, 1958

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

(Design stránky a dokumentů se upravuje. Děkujeme za pochopení.)

Předmluva (doc. MUDr. M. Vojta)
Úvod (prof. MUDr. K. Kubát)
Vývoj perinatální úmrtnosti v ČSR (prof. MUDr. K. Kubát, doc. MUDr. M. Vojta, dr. V. Srb, inž. M. Kučera)
Rozbor dnešního stavu příčin a prevence perinatální úmrtnosti v ČSR (MUDr. A. Syrovátka, prof. MUDr. K. Kubát, doc. MUDr. M. Vojta)
Mortinatalita, její příčiny a prevence v celostátním přehledu (doc. MUDr. M. Vojta)
Mortinatalita v Pražském kraji v letech 1952-56 v obraze pitevních nálezů (doc. MUDr. D. Benešová, MUDr. J. Mikolášková)
  Vztah předčasného porodu a ošetření nedonošených k perinatální úmrtnosti:
I. Část porodnická (MUDr. J. Ulrych, MUDr. M. Přádný)
II. Část pediatrická (prof. MUDr. K. Kubát, MUDr. V. Melichar)
Prodloužené těhotenství fysiologické a patologické (MUDr. Z. Tůmová)
Vývoj dětí narozených po prodlouženém těhotenství (MUDr. K. Znamenáček)
Závěrečné shrnutí (prof. MUDr. K. Kubát, doc. MUDr. M. Vojta)
Přehled domácího písemnictví od roku 1945